The Great Wall Pelicula Completa (2017)

European mercenaries searching for black powder become embroiled in the defense of the Great Wall of China against a horde of monstrous creatures.

Release Date: 2017-02-17
IMDb icon 6.1/10
  • Country: USA, China, Hong Kong, Australia, Canada
  • Language: English | Mandarin | Spanish
  • Runtime: 143
  • Budget: $150,000,000
  • Revenue: $45,125,480
Matt Damon
Matt Damon
William
Tian Jing
Tian Jing
Commander Lin Mae
Willem Dafoe
Willem Dafoe
Ballard
Andy Lau
Andy Lau
Strategist Wang
Pedro Pascal
Pedro Pascal
Tovar
Hanyu Zhang
Hanyu Zhang
General Shao
Lu Han
Lu Han
Peng Yong
Kenny Lin
Kenny Lin
Commander Chen
Eddie Peng
Eddie Peng
Commander Wu
Ryan Zheng
Ryan Zheng
Shen
Karry Wang
Karry Wang
Emperor
Pilou Asbæk
Pilou Asbæk
Bouchard
Numan Acar
Numan Acar
Najid